Over het Project

Hoe is Project 7-blad ontstaan?

Verontruste Moeders

Aan het eind van 2008 werd in de media steeds meer aandacht besteed aan de ziekte baarmoederhalskanker.

Voor degenen die hiermee te maken krijgen is dit uiteraard een heel nare situatie en dit is ook niet iets om te bagatelliseren.

Als vervolg hierop werd ‘het ei van Columbus’ gepresenteerd: het HPV-vaccin. Een vaccin dat in eerste instantie gegeven zou worden aan meisjes vanaf twaalf jaar. In een periode van een zes maanden moesten deze meisjes drie keer een injectie halen.

Bij Anneke rezen twijfels over dit vaccin. Zij begon informatie in te winnen en met hulp van een andere moeder startte zij een e-mailcampagne speciaal gericht op scholen, maar ook op anderen, met de strekking: “Voordat je deze meisjes laat vaccineren, is het zaak dat jij je als moeder, ouders, of onderwijsgevende, informeert over dit vaccin.”

Toen al bleek namelijk, dat hieraan nogal wat nadelen/bijwerkingen kleven en dat veel toegevoegde ingrediënten schadelijk kunnen zijn voor de mens.

Anneke bouwde heel veel contacten op in binnen- en buitenland, allemaal mensen die op dezelfde manier aan het waarschuwen waren. Ze werd, toen de eerste vaccinatieronde in maart 2009 een feit was, uitgenodigd voor interviews op radio en televisie, waarvan veel op het laatste moment weer werden afgezegd (waarbij een van de redactiemedewerksters van een tv-praatprogramma letterlijk zei dat dit niet mocht van de toenmalige minister van volksgezondheid).

Contacten werden gelegd met VacTruth, SaneVax, WDDTY en vele andere websites en personen (Dr. Moulden, Andreas Moritz), die een informerende rol op zich hadden genomen.

Informatieve artikelen werden vanuit het Engels vertaald en op de website geplaatst, maar ook doorgezonden aan collega-websites in het land.

Uit dit alles ontstond de website www.verontrustemoeders.nl. Tientallen pagina’s met informatie over het HPV-vaccin. Langzamerhand werd deze website aangevuld met informatie over andere vaccins (de kindervaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma en de griepvaccins), de ‘ingrediënten’ van de vaccins, bijwerkingen, berichten uit de reguliere en de ‘alternatieve’ media, over de gevolgen van straling (elektromagnetische straling en in mindere mate radioactieve straling [vooral na Fukushima]).

Al heel gauw werd een en ander aangevuld met pagina’s over hoe het OOK kan.

Nieuw pagina’s over gezonde voeding, verantwoord tuinieren, permacultuur en nog veel meer werden toegevoegd.

Jarenlang werd elke week de ‘Aleph’ van Ellen Vader geplaatst evenals vele links naar allerlei goede informatieve websites in Nederland en daarbuiten.


Gezond Verstand Avonden

Inmiddels werd Anneke een beetje ‘vaccinatie-moe’. Zij wilde informatie op een andere wijze verstrekken en bedacht het Gezond Verstand Avonden-concept:

Op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland een GVA-locatie waar op maandelijkse basis een spreker een lezing verzorgt over lichamelijke, geestelijke en financiële gezondheid.

Locaties werden opgestart, locatiehouders en -houdsters dienden zich aan. Er ontstond een ‘sprekerspool’ van ongeveer 170 sprekers met meer dan 250 lezingen.

De Stichting Gezond Verstand Avonden werd door haar in 2013 opgericht.

Uiteindelijk waren er in de loop van 2015 zo’n vijfentachtig locaties aangesloten.


Project 7-blad

Ondertussen stond Anneke’s brein ook niet stil. Zij wilde de theorie in praktijk brengen via ‘Studiegroepen’. Zij startte Project 7-blad met als doel de kennis die onder onze (over)grootouders aanwezig was en gebaseerd was op ‘puur’ eten en drinken, zonder toevoegingen en niet in pakjes, zakjes, blikjes enz., weer onder de aandacht brengen.

Door het gemak van het vele kant-en-klaar voedsel van de voedingsindustrie is heel veel van die oude kennis onder het vloerkleed geveegd. Hoogste tijd om het kleed op te tillen en deze kennis weer terug te halen.

Ook wordt er nu aandacht besteed aan kinderen.Wil je terugkeren naar het verbouwen en eten van verantwoorde voedsel, moet je bij de jongeren beginnen.Als zij goed geïnformeerd worden en daar vervolgens naar handelen, heb je al veel gewonnen.

Daarom verscheen de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior.

Door al deze drukte was het Anneke’s wens om de Stichting Gezond Verstand Avonden aan anderen over te dragen.

Dit is niet helemaal gelopen zoals zij het voor ogen had.Daardoor zijn er een aantal ex-GVA-locaties terug onder de noemer ‘Gezond Verstand Lezingen’, vallend onder Project 7-blad.

Zo zijn theorie en praktijk onder een noemer gebundeld; zij vullen elkaar perfect aan.Wat zit er nog in de pen?

Er zijn inmiddels een aantal presentaties geproduceerd.

We hebben in deze presentaties geprobeerd de meest gangbare ‘wilde’ eetbare planten, kruiden, bomen enz.door middel van duidelijke foto’s te presenteren. Iedere uitgave (behalve ‘Wild koken is voor iedereen’) bestaat uit een PowerPoint presentatie met honderden dia’s van duidelijk herkenbare planten, kruiden, bomen, bloemen, enz. En dia’s met voorbeelden van recepten. Zo ook een boek met beschrijvingen van alle planten, kruiden, bomen, bloemen enz. en vele recepten met al deze groene ingrediënten.

Anneke:

“Er komt alleen maar meer bij en voor dat dit allemaal in ‘echte’ boeken is verwerkt ben ik minstens driemaal opnieuw op aarde verschenen.

Oftewel: het is veel, heel veel en deze kennis moet ruim gedeeld worden.

Via de studiegroepen, wandelingen, website, nieuwsbrief en de ‘eigen uitgaven’ kunnen we al deze normale, al eeuwenoude kennis weer verspreiden.”

De volgende uitgave staat alweer op stapel. Deze zal de ‘wilde’ zilte groenten en al het ‘wilde’ eetbare daaromheen bevatten.

Daarnaast zullen alle eerdere uitgaven geüpdatet worden.