Wandel SG Friesland Zaterdag

Wandelende Studiegroep Friesland op zaterdag

De deelnemers aan de Wandelende Studiegroepen spreken na iedere wandeling af, waar de volgende wandeling plaats zal vinden. Dit zijn steeds wisselende locaties!

Het is dus niet zo, dat de locatie die direct hieronder vermeld staat, een vaste uitvalsbasis is.

Dit om misverstanden te voorkomen.

Locatie:
Tenzij anders aangegeven
Bezoek aan Sloten en Wyckel
Het adres waar verzameld wordt, wordt hier vermeld.
Contact: Anneke Bleeker
Volgende bijeenkomst: zaterdag 21 maart 2020
Aanvang: 11.00 uur, welkom vanaf 10.30 uur
Einde:Rond 16.30 uur
Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl
Media: https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58?fref=tl_fr_box
https://www.facebook.com/groups/1540960269528489/?fref=ts
Activiteit: Bezoek aan Sloten en Wyckel
We verzamelen in Sloten bij een horecagelegenheid. We wandelen dan door het stadje en vervolgens gaan we met de auto naar Wijckel naar het Van Coehoornbos. Een lieflijk bos dat ook bekend staat om de prachtige daslook.
Wie verzorgt de behandeling van De Plant van de dag?

Aanvullende info:
Zelf meenemen: lunchpakket etc. eventueel extra drinken. Besluiten we ergens op te steken dan is dat voor ieders eigen rekening. Houd rekening met het weer, wat betreft kleding en schoeisel!

Bijdrage: Standaard: € 10,00

Er kunnen meer mensen deelnemen aan deze groep. Even aanmelden bij Anneke.

Afmeldingen bij Anneke op: anneke@project7-blad.nl

De data voor 2020:
21 maart
Verzamelen in Sloten bij een horecagelegenheid. We wandelen dan door het stadje en vervolgens gaan we met de auto naar Wyckel naar het Van Coehoornbos.
Een lieflijk bos dat ook bekend staat om de prachtige daslook.
25 april
Oldeberkoop, op bezoek bij een van de deelnemers aan deze Studiegroep, waar we zijn tuin zullen bekijken. Wellicht wandelen in de omgeving.
23 mei
Verzamelen bij een van de deelneemsters aan deze groep in Menaldum. Samen naar Berlikum, een dorp in de gemeente Waadhoeke. Het ligt ten noordoosten van Franeker, tussen Menaldum en Sint Annaparochie. Door het dorpsgebied stromen het Berlikumerwijd, het Moddergat en de Berlikumervaart. Met de dorpen Beetgum en Menaldum deelt Berlikum een kassengebied.
4 juli
Naar de Kruidhof in Buitenpost.
De Kruidhof is een botanische tuin en museum in Buitenpost. Er zijn zeventien thematuinen die samen 3,5 hectare beslaan. Er groeien 2.000 verschillende planten waaronder 1.500 soorten kruiden.
29 augustus (EXTRA)
Kop van N-H. We verzamelen bij een theeschenkerij. We wandelen bij de kleiput van Vatrop en gaan naar de pier in Den Oever en zoeken, ook buitendijks, naar eetbare ‘wilde’ zilte groenten.
Een extra zaterdag, tevens snuffeldag voor wie eens een dagje mee wil maken.
Een gratis dag.
19 september
Naar Makkum. Verzamelen bij op de boot van een van de deelnemers aan de groep. We wandelen in en rond Makkum.
Makkum is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het ligt ten zuiden van Zurich en ten westen van Bolsward, tussen Idsegahuizum, Wons en Cornwerd. De dorpskern ligt aan het IJsselmeer en de Melkvaart en de Groote Zijlroede. Het dorp kent faam mede door het Makkumer Aardewerk.
17 oktober
We wandelen in het Rijsterbos en de kruidenwei te Rijs in het Gaasterland.
We starten bij Hotel Jans, wellicht eindigen we in Oudemirdum.