Wandel SG Friesland Woensdag

Wandelende Studiegroep Friesland op woensdag

De deelnemers aan de Wandelende Studiegroepen spreken na iedere wandeling af, waar de volgende wandeling plaats zal vinden. Dit zijn steeds wisselende locaties!

Het is dus niet zo, dat de locatie die direct hieronder vermeld staat, een vaste uitvalsbasis is.

Dit om misverstanden te voorkomen.

Locatie:
Tenzij anders aangegeven
We gaan wandelen in/bij Snakkerburen
Het verzameladres wordt je na aanmelding toegezonden.
Contact: Anneke Bleeker
Volgende bijeenkomst: woensdag 1 april 2020
Aanvang: 11.00 uur, welkom vanaf 10.30 uur
Einde:Rond 16.30 uur
Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl
Media: https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58?fref=tl_fr_box

https://www.facebook.com/groups/1540960269528489/?fref=ts
Activiteit: Woensdag 1 april verzamelen we in Snakkerburen. Waar. . . dat zal zich ontvouwen. Het idee is in elk geval rond de volkstuinen te wandelen waar prachtige oude knotwilgen staan die veelal zijn begroeid. In de omgeving kunnen we wandelen, een vriendelijke omgeving voor een voorjaarswandeling.
Wie verzorgt de plant van de dag?

Nieuwe personen zijn welkom, het idee is allemaal proberen zesmaal per jaar vanaf maart tot in oktober mee te doen. We zijn blij met nieuwe belangstellenden maar waken er wel voor dat de groep niet te groot gaat worden. Liever meer kleinere groepen dan een paar die (te) groot zijn waardoor het onderlinge contact in het nauw komt.

Aanvullende info: Zelf meenemen: lunchpakket etc., eventueel extra drinken. Besluiten we ergens op te steken dan is dat voor ieders eigen rekening. Houd rekening met het weer, wat betreft kleding en schoeisel!

Bijdrage: € 10.00.

Er kunnen meer mensen deelnemen aan deze groep. Even aanmelden bij Anneke.

Afmeldingen bij Anneke op: Anneke@project7-blad.nl

Volgende data: Data volgende bijeenkomsten voor 2020 zijn:
Woensdag 13 mei – 24 juni – 5 augustus – 2 september – 7 oktober