Projecten Sponsoren

Projecten Sponsoren

Sinds Project 7-blad een stichting is, is het ook een streven van ons kleinschalige projecten die binnen onze doelstellingen passen te sponsoren.

Dankzij de start van de wekelijkse cursus per mail in augustus 2021 kunnen we (voorlopig) elk kwartaal een project sponsoren.

We maken een keuze uit wat we aangereikt krijgen. Het gaat om projecten met betrekking tot de natuur, denk aan projecten voor kinderen, voedselbossen, dorpstuinen waar meerdere gezinnen van kunnen genieten. Van alles is mogelijk, als de projecten maar uitgevoerd worden volgens biologische wegen en/of permacultuur en er (deels) met vrijwilligers wordt gewerkt.

Wie iets weet, mag de personen die met dat bewuste project bezig zijn met ons in contact brengen. Zij krijgen dan de gelegenheid uit te werken, te onderbouwen wat zij willen ondernemen en welk onkostenplaatje daaraan hangt.

Wij laten ons verrassen.

anneke@project7-blad.nl

Boerderij Daalhoeve

Het eerste project dat we een sponsorbijdrage konden geven, was het hoogstam fruitbomen project van Stichting Boerderij Daalhoeve in Maastricht.

Begin 2022 kreeg deze stichting van ons geld waarmee men een deel van de 55 geplande appelbomen die men gepland had op een terrein dat door hen beheerd wordt, kon aanplanten. Dit terrein en de bomen zullen op een ecologisch verantwoorde manier beheerd worden. Er zal niet worden gespoten, eventuele problemen wil men op een natuurvriendelijke manier verhelpen.

Als de bomen over een paar jaar zover zijn dat er daadwerkelijk appels geplukt kunnen worden, zullen deze verkocht worden in de boerderijwinkel, zal er appelsap van geperst worden welke ook in hun winkeltje verkocht zal worden en men zal ze gebruiken in hun eigen horeca.

Kinder- én zorgboerderij

Boerderij Daalhoeve is van oorsprong een kinderboerderij in het hart van Daalhof, een wijk in het westen van Maastricht. De boerderij is gevestigd in een oude hoeve uit 1936 met traditionele cour en daaromheen stallen en kleine weilanden. Boerderij Daalhoeve wordt gedraaid door enkele betaalde medewerkers en een kleine 150 vrijwilligers en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, bewoners en kinderen uit Daalhof zelf maar ook uit andere wijken in Maastricht en elders. Mensen die vroeger als kind naar de boerderij kwamen, doen dat als volwassene nog steeds, nu met hun kinderen of kleinkinderen.

Boerderij Daalhoeve is sinds de overname door een vrijwilligersbestuur in 2012 uitgegroeid tot meer dan een drukbezochte kinderboerderij, waar kinderen kennis maken met de natuur, dieren en producten van de boerderij. Het is inmiddels ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor de buurt. De boerderij is in normale tijden zes dagen per week open en meerdere keren per jaar vinden er bijzondere activiteiten plaats. Mensen treffen elkaar in de gezellige horecaruimte binnen (de ‘Koojstal’) of op de terrassen buiten, achter de boerderij naast de speeltuin. Verder is er een boerderijwinkel, waarin onder meer producten van het eigen erf worden verkocht.

Daalhoeve heeft zich sinds 2016 ook ontwikkeld tot een zorgboerderij. Op de boerderij werken veel vrijwilligers met de meest diverse achtergronden, van jong tot oud, Nederlands- en anderstalig en wel of niet met een afstand tot de arbeidsmarkt of fysieke of psychische beperking. Iedereen is bij ons welkom. De boerderij hanteert bewust een lage drempel en deelt vrijwilligers ‘aan de poort’ niet in hokjes in. 

Op www.daalhoeve.nl kunt u meer informatie vinden over de ‘Boerderij’.

Voedselbos Menaam

Het tweede project dat we een sponsorbijdrage hebben gegeven is het Voedselbos in Menaam oftewel het project Bosk & Iepen Fjild.

Na 6 jaar praten en veel werk verzetten is 10 juni 2022 het project Bosk en Iepen Fjild in Menaam officieel geopend. Dit project is 6 jaar terug gestart na een oproep, in de dorpskrant van Menaam, van Maria Brukx, een van onze trouwe bezoeksters van de voormalige studiegroep van Exmorra en regelmatig aanwezig tijdens wandelingen en bij de groepjes die de op regelmatige basis bij elkaar komen.

Sinds Anneke Bleeker augustus 2021 de wekelijkse cursus per mail is gestart en we ook als project7-blad daar inkomsten uit krijgen hebben we afgesproken elk kwartaal een project te steunen, een project dat zich richt op  natuur zoals een voedselbos, permacultuur, maar ook bomenplant bij een kinderboerderij, ‘geloofsgemeenschap het natuurlijke pad’ en zo staan er nog een paar op de nominatie om te steunen.

Het project in Menaam bestaat uit 4 delen, een terptuin bij de kerk, een plek voor bezinning, ontmoeting en elkaar verhalen vertellen, met een mooie fontein, bankjes erom heen en een mooie aanplant van beplanting met Bijbelse namen of betekenis. De plek wordt al door veel mensen gevonden en ook jongeren voelen zich er thuis en zitten er regelmatig even.

Er is een bijen- en vlindertuin aangelegd, een parkeerterrein bij een serviceappartementen complex is opgeknapt en er is een voedselbos aangelegd met een mooie vijverpartij, diverse fruitbomen en struiken en er groeit een diversiteit aan planten.

Een topprestatie die in korte tijd is geleverd door de werkgroep in Menaam. Meer informatie: Voedselbos Menaam

We wensen het project Bosk en Iepen Fjild een mooi vervolg!

Vrije Geloofsgemeenschap het Natuurlijke Pad

Het derde project dat we een sponsorbijdrage hebben kunnen geven is de Vrije Geloofsgemeenschap het Natuurlijk Pad.

Religio betekent herverbinden.

De Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad werkt aan herstel van de verbroken verbinding tussen Mens en Bron. Leden vereren de Bron, het Goddelijke binnenin het zelf, in iedere cel van het fysieke lichaam, in het DNA en alomtegenwoordig daarbuiten, in de natuur en het hele universum.

Door een goed (levend vanuit hartsverbinding) mens te zijn wordt de Bron geëerd en tot expressie gebracht.

Allen zijn één, verbonden in het hart, met de Bron. Zo binnen, zo buiten. Niets staat tussen de mens en zijn Bron.

De Bron wordt gezien als allerhoogste oorsprong van alles. De eigen Bronverbinding staat centraal en geeft richting aan ieders individuele pad van zelfontwikkeling. Het gaat hierbij niet om het volgen van een externe guru, maar om het volgen van de innerlijke guru, de Bronverbinding in het hart. Die vormt het eigen morele kompas. Hier vloeit alle betekenis en zingeving uit voort.

Het woord Bron kan door ieder vrij vertaald worden door: God in alle talen/culturen, Schepper, Natuur, Kosmische macht etc. Alle heilige spirituele geschriften kunnen ter inspiratie dienen.

Visie op dood: Alles is energie en energie gaat nooit verloren. Bewustzijn is eindeloos en gaat door, ook na de fysieke dood. Alles komt voort uit de Bron en zal tot de Bron terugkeren.

Doel

Het doel: Het leven vieren vanuit verbinding met de Bron, in harmonie met de natuur en de planeet Aarde.

Ieder lid streeft op eigen individuele wijze naar optimaal contact met de Bron en het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde, innerlijke wijsheid en eenheidsbewustzijn. Het volgen van natuurlijke principes vormt de leidraad.

Uitgangspunten

 • Alles is bezield.
 • Goddelijk DNA van al wat leeft is heilig. In het verlengde hiervan wordt alle manipulatie van DNA afgewezen. Dit betreft mensen, dieren- en plantenrijk.
 • Lichamelijke integriteit;
  • je lichaam is je tempel,
  • in alle opzichten goed zorgen voor je lichaam,
  • zelfbeschikkingsrecht: niets mag zonder eigen uitdrukkelijke toestemming in het lichaam gebracht of uit het lichaam verwijderd worden.
 • Geestelijke integriteit;
  • ken jezelf,
  • jezelf zijn in alle eerlijkheid,
  • bij jezelf blijven; toetsen wat de buitenwereld van je wil aan je innerlijke stem (intuïtie/Bronverbinding), voor jezelf staan, op eigen kracht vertrouwen, grenzen respecteren en kunnen stellen,
  • dankbaarheid,
  • leven vanuit vertrouwen in plaats vanuit angst,
  • vertrouwen op het zelfhelend vermogen,
  • goede (opbouwende, liefdevolle) intenties nastreven,
  • betrouwbaar zijn.
 • Liefde voor de natuur en de schepping als geheel.
 • Geweldloosheid; geen opzettelijke schade doen aan jezelf, andere mensen, dieren, planten en de planeet als geheel.
 • Bewustzijn van samenhang, alles hangt met alles samen.
 • Leven volgens de natuurlijke principes;
  • alles is energie,
  • respect voor de natuurlijke cycli,
  • bijdragen aan een gezonde aarde,
  • evenwicht in geven en nemen, rust en actie.
 • Respect voor ieders eigenheid, vrij van oordelen.
 • Vrijheid van interpreteren bieden, anders denken respecteren.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gezondheid en welzijn.
 • Leven vanuit de visie dat ieder mens vrij en gelijkwaardig is en derhalve iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes en daden. Een ieder gedraagt zich jegens elkander in een geest van verbinding.
 • Consequenties van eigen gedrag erkennen.

www.vrijegeloofsgemeenschaphetnatuurlijkepad.nl

Fries team blij met donatie van 7-blad

Het vierde project dat we een sponsorbijdrage hebben kunnen geven betreft aanschaf materialen voor het maken van Towerbusters.

Dat mens en natuur last ondervindt van straling is al langer bekend. Dat sommige mensen erg ziek van straling worden is weten we ook. Sinds veel zendmasten overgezet zijn naar 5G, is de frequentie van de straling voor mens en dier hoog. Gelukkig kun je hier wat aan doen, bijvoorbeeld zorgen dat je huis zoveel mogelijk stralingsvrij wordt.

Op grotere schaal is het lastiger om invloed op negatieve staling uit te oefenen, want overal in het land staan zendmasten. Zendmasten, vooral 5G, kunnen schade aanbrengen aan al wat leeft. Organite kan echter een bijdrage leveren om straling van zendmasten om te zetten naar een meer positieve frequentie. Wie hier meer over wil weten kan verder lezen op: https://www.orgonisenederland.nl/

Er zijn in Nederland al veel zendmasten met organite behandeld. Ook in Friesland is een team ontstaan van mensen die zich inzetten om de masten te behandelen. Zij hebben de afgelopen periode veel in Friesland, de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden kunnen doen. Friesland met daar omheen een arm vanuit de eilanden en de kop van Noord-Holland, levert hiermee een belangrijke bijdrage om de stralingsfrequenties minder belastend voor mens en natuur te laten zijn.  

De benodigdheden hiervoor noemt men Cloudbusters en Towerbusters. Het maken hiervan kost veel materiaal. Dat materiaal betaalt het team uit eigen portemonnee. Daarom is het fijn dat Project 7-blad met een bijdrage dit project ondersteunt.

Laten we met deze bijdrage en door het werk van het team in Friesland de wereld steeds verder in het lichtzetten. Zodat mens, dier, plant, lucht water en aarde kunnen leven zoals de schepper het bedoeld heeft; in licht en liefde.

Meer informatie voor waarheidszoekers en toekomstbouwers kunt vinden op: https://www.transitieweb.nl/

Het team in Friesland

‘Dorpstuinderij Ierdewurk Heeg

In het najaar 2022 hebben we een vijfde project, dorpstuinderij Ierdewurk in Heeg een mooi sponsorbedrag toe kunnen zeggen voor de aanschaf van fruitbomen en struiken.

Een kort stukje geschiedenis.

Vanuit een werkgroep duurzaam Heeg is ca 10 jaar terug een dorpstuin ontwikkeld bij het ouderencentrum van Heeg. Er zijn moestuinbakken aangelegd en elke vrijdagmiddag is hier een groep vrijwilligers aan het werk geweest om de tuin te ontwikkelen, groente en kruiden te kweken met behulp van een enkele bewoner.

Intussen is er behoefte aan uitbreiding, een productietuin waar voldoende geoogst kan worden om ook te verkopen. Het volkstuinencomplex biedt voorlopig uitkomst. Er zijn door vergrijzing de nodige kavels vrijgekomen die niet worden verhuurd en nog net voor de eerste lockdown, zaterdag 14 maart 2020 is gestart met het schoonmaken en plantklaar maken van 750 m2 tuin.

De seizoenen 2020 en 2021 hebben we (ondergetekende werkt hier ook mee als vrijwilliger☺) hier met een redelijk grote groep vrijwilligers getuinierd, kunnen oogsten voor onszelf en voor verkoop aan vrienden.

Na twee jaar geeft een van de initiatiefnemers aan verder te willen tuinieren bij haar op de boerderij. Begin vorig jaar, 2022 zijn we hier van start gegaan. De grond is gefreesd, een grote kas geplaatst en elke woensdagmiddag en zaterdagochtend is een vrijwilligersgroep aan het werk om de grond schoon te maken en gaandeweg bedden klaar te maken, de aardappelen moeten in de grond, dan nu deze twee bedden klaar.

En zo wordt er van alles geplant en verkocht: tomaten, uien, aardappelen, wortelen, boontjes, rode bieten, kolen, prei, sla, andijvie, knoflook, komkommer, courgette, pompoenen en ga zo maar door.

Een overdaad aan courgettes die via een collega tuin zijn verkocht, en een keer zijn, ik meen iets van 75-80 andijviestruiken aan de voedselbank geschonken. Een mooi gebaar.

De wens om ook fruitbomen en struiken te kunnen planten is intussen in vervulling gegaan.

Tijdens de wintermarkt in december in het dorpshuis in Heeg hebben we allerlei zelfgemaakte producten verkocht zoals kruidenthee, kruidenzout, vogelvoerhangers, kransen, zoetzuur van rode biet, jams voor de aanschaf van fruitbomen en struiken.

En dus met behulp van een mooi bedrag van Project7-blad zijn de fruitbomen en struiken begin februari 2023 geplant.

Barbera Smit

Biologisch Melkveebedrijf

Het zesde project dat we een sponsorbijdrage hebben kunnen geven is Biologysk Molkfeebedriuw Rûn libben en Grûn (biologisch melkveebedrijf Rondom leven en Grond), een kleine melkveehouderij in het beekdallandschap Koningsdiep tussen Beetsterzwaag en Lippenhuizen in Zuidoost Friesland.

Gjalt Tjeerdsma boert hier al 42 jaar, waarvan 18 jaar biologisch. Daar ontstond hun koppel vitale, gehoornde koeien van verschillende rassen. Nu nog 35 koeien met 35 stuks jongvee, de kalfjes bij hun moeders. 

Zij hebben drie pijlers die hun bedrijf uniek maken en waarom zij dit zo graag aan de volgende generatie willen doorgeven: pesticidevrij werken, samenwerken met de natuur (boerennatuur) en de wens toe te werken naar weideslachten wat aanzienlijk minder leed veroorzaakt voor de dieren die worden geslacht.

De boerderij is een thuis voor de mienskip (gemeenschap) en een plek waar van alles mogelijk is. Ze blijven weg van technocratie en laten zich niet beperken door wetten en regels. De scheppende energie is altijd aanwezig. Hun opgedane kennis over harmonie in de grond dragen ze over aan mensen die gemotiveerd zijn om te leren.

“Rûn libben en Grûn is op de eerste plaats een energieplek – de koeien horen erbij.”

Ooievaars voelen zich er al jaren op hun gemak. Er is genoeg nestmateriaal vlakbij en genoeg voedsel (hoofdzakelijk regenwormen, en trage prooidieren zoals slakken, larven, meikevers) in de weilanden. In een bepaalde zomer werden er 21 ooievaars zittend op het dak gefotografeerd. In de winter vertrekken ze naar het zuiden om in februari weer hun plek op het dak in te nemen. Drie nesten op het dak worden al jarenlang gebruikt en groeien aan. Op de achterpunt kwam er in 2021 een nest bij en in 2022 nog een, midden op het dak. Een zesde paartje nestelt op een silo.


Een hectare grond staat klaar voor een gezamenlijke voedseltuin, waar mensen een stuk mogen ontginnen en bebouwen. Biologische oude granen, groenten, fruit, bloemen.

Hier kan iets levendigs ontstaan waar de omgeving van opbloeit.

Het is een monumentale kop-romp boerderij (ontworpen in 1917 en volledig opgeleverd in 1918) en een levendig landschap waar mensen graag komen.

De boerderij heeft dringend onderhoud nodig. Ze willen zo snel mogelijk het dak van hun monumentale boerderij renoveren. Daar is een bedrag van € 45.000 voor nodig. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, zijn zij een doneeractie gestart.

Voor meer informatie over deze boerderij, het bedrijf, de bewoners en hun doelstellingen zie https://boerenleven.net/