Doneer


Project7-blad en haar projecten financieel steunen?

Sinds Project 7-blad een stichting is, is het ook een streven van ons om kleinschalige projecten die binnen onze doelstellingen passen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een klein voedselbos of schoolmoestuintjes, te steunen met een kleine bijdrage / startkapitaal.

Door de coronaperikelen zijn al onze activiteiten – en dus ook onze inkomsten – stil gevallen en we hebben besloten zolang de 1,5 meter regel gehandhaafd blijft, deze activiteiten niet te kunnen hervatten.

Er zijn een paar manieren waarop onze lezers ons financieel kunnen steunen:

1. Door de aankoop van de nieuwe boeken van Anneke met de titel Het ‘wilde’ genieten.

2. Een boek aanschaffen via onze partnerlink bij Succesboeken.nl.

3. Donatie.

Mocht je een initiatief dat wij graag willen ondersteunen een warm hart toedragen en de Stichting hiervoor een gift ofwel donatie willen schenken, dan kun je een bedrag overmaken naar ons bankrekeningnummer NL17 SNSB 0783 2897 90 t.n.v. Stichting Project7-blad te Maastricht.

Wij zijn je hiervoor zeer erkentelijk.

Het bestuur