Ons Bestuur


Per 18 februari 2019 is Project 7-blad een stichting: Stichting Project 7-blad en staat deze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 74035118.

Bij de stichting en de activiteiten die namens de stichting georganiseerd worden, zijn alleen vrijwillig(st)ers betrokken. Ook ontvangen wij geen subsidie of financiƫle bijdrage van een instantie.

Onze inkomsten bestaan alleen uit de bescheiden afdrachten van de georganiseerde activiteiten.

Deze inkomsten zijn (nog) niet voldoende om ook bij onze doelstelling passende initiatieven te gaan ondersteunen met een kleine geldelijke bijdrage, wat wij wel heel graag zouden willen gaan doen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aanplanten van een voedselbosje of het opzetten van schoolmoestuintjes.

Draagt u Stichting Project 7-blad en haar activiteiten een warm hart toe en wilt u ons steunen met een gift?

Dat kan op onze rekening NL17SNSB 0783 2897 90 t.n.v. Stichting Project 7-blad te Maastricht.


Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter : functie is vacant – Tijdelijke voorzitter is Barbera Smit

Secretaris : functie is vacant

Penningmeester : Anneke Fokkema – penningmeester@project7-blad.nl

Lid : Barbera Smit – barbera@project7-blad.nl

Lid : Anneke Bleeker (en oprichtster en inspirator) – anneke@project7-blad.nl

Lid : functie is vacant.

Lid : functie is vacant.


Algemene informatie over Project 7-blad

Wilt u graag algemene informatie over Project 7-blad, stuur een e-mailtje naar anneke@project7-blad.nl.