Ons Bestuur


Per 18 februari 2019 is Project 7-blad een stichting: Stichting Project 7-blad en staat deze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 74035118.

Bij de stichting en de activiteiten die namens de stichting georganiseerd worden, zijn alleen vrijwillig(st)ers betrokken. Ook ontvangen wij geen subsidie of financiële bijdrage van een instantie.

Onze inkomsten bestaan alleen uit de bescheiden afdrachten van de georganiseerde activiteiten door de (wandelende) studiegroepen en lezingen.

Deze inkomsten zijn (nog) niet voldoende om ook bij onze doelstelling passende initiatieven te gaan ondersteunen met een kleine geldelijke bijdrage, wat wij wel heel graag zouden willen gaan doen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aanplanten van een voedselbosje of het opzetten van schoolmoestuintjes.

Draagt u Stichting Project 7-blad en haar activiteiten een warm hart toe en wilt u ons steunen met een gift?

Dat kan op onze rekening NL17SNSB 0783 2897 90 t.n.v. Stichting Project 7-blad te Maastricht.


Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter : functie is vacant – Tijdelijke voorzitter is Barbera Smit

Secretaris : Dirk Janssens – secretaris@project7-blad.nl

Penningmeester : Anneke Fokkema – penningmeester@project7-blad.nl

Lid : Barbera Smit – barbera@project7-blad.nl

Lid : Cocky Nuchelmans – cocky@project7-blad.nl

Lid : Anneke Bleeker (en oprichtster en inspirator) – anneke@project7-blad.nl

Lid : functie is vacant.


Hieronder de e-mailadressen van de andere personen die betrokken zijn bij de werkzaamheden van Project 7-blad:

Algemene informatie over Project 7-blad

Wilt u graag algemene informatie over Project 7-blad, stuur een e-mailtje naar anneke@project7-blad.nl.


Nieuwsbrieven:

Aanmelden/afmelden nieuwsbrief Project 7-blad: marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl.

Aanmelden/afmelden nieuwsbrief Junior: anneke@project7-blad.nl.

Aanmelden/afmelden nieuwsbrief Het Wilde Genieten: anneke@project7-blad.nl.

Wil je je afmelden voor een nieuwsbrief, vermeld dan onder welk e-mailadres je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Het gebeurt namelijk wel dat iemand zich met een bepaald e-mailadres aanmeldt en zich via een ander e-mailadres afmeldt. Dit levert ons heel veel zoekwerk op, soms zelfs zonder resultaat, zodat degene die zich heeft afgemeld toch nog de nieuwsbrief/nieuwsbrieven blijft krijgen.