Info GVL

Zie ook AGENDA

Gezond Verstand Lezingen

Iedere maand, behalve voor de meeste locaties de twee zomermaanden, worden er op verschillende plekken in Nederland zogenaamde Gezond Verstand Lezingen georganiseerd.

Enthousiaste locatiehouders/-houdsters nodigen uit de sprekerslijst die zij bij de start van hun locatie hebben ontvangen, een spreker uit die zijn of haar verhaal komt vertellen.

De inhoud van de lezingen kan voor het gemak in drie categorieën worden ingedeeld; zij gaan over:

  • Lichamelijke gezondheid
  • Geestelijke gezondheid
  • Financiële gezondheid

Er zijn veel sprekers met een goed verhaal en zij zijn allemaal gemotiveerd om dit verhaal door te geven aan zoveel mogelijk luisteraars die daar hun voordeel mee kunnen doen.