Friesland

Vaste Studiegroep Exmorra

Locatie: Centrum Wilgenhoeve Exmorrazijl 2 8759 LP  EXMORRA
Contact: Anneke Bleeker
Volgende bijeenkomst: woensdag 13 november 2019
Aanvang: 13.30 uur, welkom vanaf 13.00 uur
Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl
Media: https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58?fref=tl_fr_box

https://www.facebook.com/groups/1540960269528489/?fref=ts

Activiteit: De onderwerpen voor deze middag zijn:

* The Peacemaker (De Vredestichter), een bijdrage van Ishi Crosby
Het verhaal gaat over de legende van de Vredestichter, afkomstig van Noord-Amerikaanse Indianen. Het is een van hun meest bezielende verhalen en bij niet Indiaanse mensen vrijwel onbekend. Het verhaal gaat over de Peacemaker en zijn succesvolle inspanning om een maatschappij vol geweld en beheerst door stammenoorlogen te veranderen in een gemeenschap die in vrede en voorspoed leeft. Hij volgde zijn droom en ging voor het bijna onmogelijke en daardoor veranderde hij zijn wereld. Julie zijn van harte welkom om dit inspirerende verhaal mee te beleven. Het verhaal wordt begeleid met traditionele drumming en liederen. Aho!

* Maria Brukx verzorgt ‘de plant van de dag’.

* Wie wil iets lekkers maken voor bij de koffie/thee?

Opgeven verplicht : Anneke@project7-blad.nl

Kosten voor deelname aan de middag: € 10,00.

Volgende data: Studiegroep Exmorra 2020:
15 januari, 18 maart, 6 mei, 8 juli, 9 september, 11 november 2020